MPVT

Microwave Pulp Vitality Tester

MPVT to innowacyjne urządzenie do obrazowania przepływu krwi w naczyniach miazgi zębów

Bezinwazyjne urządzenie obrazujące przepływ krwi w naczyniach miazgi zębów

Technologia

MVPT to pierwsze na rynku urządzenie sprawdzające żywotność zęba jeszcze przed rozpoczęciem leczenia

Wysoka czułość pomiaru oraz system pozbawiony błędów pomiarowych wynikających z wrażliwości na ruchy i drgania sprawia, że jest to urządzenie bezkonkurencyjne w skali światowej

DR.HAB.INŻ. ZENON SZCZEPANIAK

“Technologia mikrofal jest przełomem wśród stomatologicznej aparatury diagnostycznej”

Zobacz naszą technologię z bliska

Wygoda i szybkość pomiaru

Przełomowa technologia mikrofal

Brak konieczności izolacji badanych zębów

wysoka czułość i prezycja pomiaru

Znacząca redukcja kosztów diagnostyki

mikrofale

MPVT jako jedyne takie urządzenie na rynku, oparte jest na technologii mikrofal, dzięki czemu wyniki badań są bardziej precyzyjne i miarodajne niż w przypadku urządzeń konkurencyjnych, działających na bazie technologii laserowej

Aplikacja

Kontroluj swoje wyniki w każdej chwili

badanie miazgi zebów

Żywa i zdrowa miazga pełni szereg funkcji obronnych i stanowi barierę przed inwazją drobnoustrojów. Zęby bezmiazgowe mają ograniczone własności biomechaniczne, są mniej wytrzymałe na obciążenia i złamania.

Dowiedz się więcej

Pozostałe produkty

Cel projektu: opracowanie bezinwazyjnego urządzenie z technologią mikrofal do oceny przepływu krwi w naczyniach miazgi zęba. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad nowym urządzeniem do diagnostyki stanu miazgi zęba oparte na technologii mikrofal”, numer POIR.01.01.01-00-0518/18​ Całkowita wartość projektu: 6 840 642,65 PLN Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 5 141 007,39 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania w witrynie oraz do celów statystycznych. Pliki cookie możesz wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.